Szukaj

Kategorie

Dane firmy

AMERICAN WAY Sp. z o.o.

AMERICAN WAY Sp. z o.o.

Adres

Karolków Szwarocki 14

96-514

Mazowieckie

E-mail
Telefon

tel. stacjonarny: 46 863 63 52

Fax

FAX: 46 863 63 53

Dane firmy:

NIP: 7471671772

Regon: 531766870

AMERICAN WAY Sp. z o.o.

Karolków Szwarocki 14, 96-514 Rybno
tel. 46 863 63 52; fax 46 863 63 53
NIP: 747-16-71-772   /   REGON 531766870 / BDO 000025559
Wysokość kapitału zakładowego: 200 000zł (w całości wpłacony)
Numer KRS 0000075170; Sąd Rejonowy dla m.st Warszawy; XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

 

 

RODO

Zgodnie z art. 13 ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) r. informujemy, iż:

1) Administratorem Państwa danych osobowych jest American Way Sp.z o.o. z siedzibą w Karolkowie Szwarockim 14, 96-514 Rybno. Mail kontaktowy: info@americanway.com.pl

2) Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celach: realizacji zamówień/udzielenia informacji o statusie zamówień / udzielaniu informacji o produktach w celu zawarcia umowy kupna-sprzedaży na podstawie art. 6 ust 1 pkt b. ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. - przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem.

3) Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być podmioty współpracujące z administratorem w wykonaniu usług wynikających z umowy/zlecenia.

4) Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez administratora przez okres niezbędny do realizacji usług wynikających z umowy/zlecenia.

5) Posiadają Państwo prawo dostęp do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu.

6) Mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych Państwa dotyczących narusza przepisy ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

7) Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, jednak jest warunkiem zawarcia umowy kupna-sprzedaży oraz podjęcia działań służących zawarciu takiej umowy lub udostępnieniu informacji dotyczącej owej umowy. Ich nieprzekazanie spowoduje niemożność realizacji zamówienia. Podstawa prawna art. 13, pkt 2. ust. e() ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

Sprawdź stan połączenia z internetem